p

Το δάσος της Φολόης, η Δίβρη, η Ανδρίτσαινα,το Αντρώνι, η Αγία Αννα,του Λάλα, το Γούμερο ,η Φιγαλεία, η Πηνεία, η Μίνθη και ο Ερύμανθος δεν είναι απλοί τουριστικοί προορισμοί..... Είναι μικρές πατρίδες!!!Η ορεινή Ηλεία είναι μια από τις περιοχές που ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει. Η ζωή συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της όπως πριν από 50 χρόνια

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απο το Λύκειο και Γυμνάσιο Ανδριτσαινας!!!

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ανδρίτσαινας για το σχολικό έτος 2008-2009 υλοποιούν
στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων τέσσερα προγράμματα σε νομαρχιακό
επίπεδο : δύο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δύο Πολιτιστικών θεμάτων.
1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Διαδρομές στη
φύση και την παράδοση της Ανδρίτσαινας».
Το πρόγραμμα έχειάμεση σχέση με τον τόπο καταγωγής ή και διαμονής των περισσοτέρων μαθητών. Η Ανδρίτσαινα είναι μια πόλη που αφενός δια-
θέτει ένα ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο και αφετέρου διατηρεί αρκετά παραδο-
σιακά στοιχεία. Στόχος, λοιπόν, του προγράμματος η ανάδειξη του φυσικού κάλ-
λους της περιοχής αλλά και η ταυτόχρονη ενσυνείδητη ενεργός δράση για την
προστασία της και την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Επειδή το θέμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαδρομών αποφασίσαμε ως
παιδαγωγική ομάδα να συνεργαστούν και τα δύο σχολεία πάνω στον ίδιο θεματικό άξονα αλλά ακολουθώντας διαφορετικές θεματικές διαδρομές το
κάθε σχολείο. Έτσι το Γυμνάσιο θα ασχοληθεί με τις εξής ενότητες :

Το φυσικό περιβάλλον της Ανδρίτσαινας και η αλληλεπίδρασή του με το ανθρωπογε-
νές περιβάλλον της περιοχή
_ Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων
_ Η κοινωνική οργάνωση, οι αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και γενικά οι παραδόσεις της περιοχής
_ Οι ενεργειακές ανάγκες του οικισμού και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, προβλέψεις
για το μέλλον
_ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ανδρίτσαινας και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας ο κ. Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, κλάδου ΠΕ01 ως συντονιστής του προγράμματος και η κ.Χλιαρά Χρυσούλα, κλάδου ΠΕ11 ως μέλος της ομάδας.


Οι μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα είναι οι εξής :
Ομάδα Α’
Κονδύλης Φώτης, Μπόμπολη Αμαλία, Καζέρου Κων/να, Παρασκευόπουλος Βασίλης
Ομάδα Β
Παπαγεωργίου Μαριγούλα, Ιλίνκα Αντράντα, Βλασσά Αλεξάνδρα, Τζανετόπουλος Γεώργιος, Παπαναγιώτου Γιάννης, Παπαγεωργίου Θοδωρής
Ομάδα Γ’
Καπιζιώνη Ξένια, Καπιζιώνης Θησέας, Κιούση Φωτεινή, Γιαννοπούλου Χριστίνα, Βασιλόπουλος Θοδωρής, Κιούση Γεωργία
Ομάδα Δ΄
Βασίλακα Βούλα, Τζίρος Πολυχρόνης, Αποστολόπουλος Γιώργος, Τζίρου Γεωργία,Πετρόπουλος Άκης
Καστής Διονύσιος
Το Λύκειο θα ασχοληθεί με τις
εξής θεματικές ενότητες :
Ομάδα Α’
:«Αρχιτεκτονική της Ανδρίτσαινας: πολεοδομική οργάνωση του οικισμού, αρχιτεκτονικό σχέδιο, μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το περιβάλλον»
Κονδύλη Μαρία, Μπαχούρου Δήμητρα, Μπόμπολης Αντώνης, Σιελούλης Νίκος
Ομάδα Β’
« Κατοικία και κλίμα : επίδραση του κλίματος στην οργάνωση του οικισμού και στην κατασκευή των κατοικιών, παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές»
Βούλγαρη Ελένη, Θανάσουλα Κατερίνα, Νικολακοπούλου Γεωργία, Πετροπούλου Μαρία
Ομάδα Γ’
: «Τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού: νερόμυλοι, γεφύρια, ξωκλήσια, καλύβια, αλώνια, βρύσες, ξερολιθιές, φράχτες, λιθόστρωτα, στάνες, αυλάκια ύδρευσης-άρδευσης…»
Γκαμούρα Κανέλλα, Παρανγκόνι Μιγκένα, Τούγια Γαρυφαλλιά
Ομάδα Δ’
: «Επαναχρησιμοποίηση δομικών και άλλων υλικών στις παραδοσιακές και σύγχρονες κατοικίες της Ανδρίτσαινας»
1.Καπελλές Γιώργος, 2. Καπιζιώνης Γιάννης, 3. Καπιζιώνης Χρόνης, 4. Κορμπά Αντωνία
Ομάδα Ε’
: « Πρακτικές αειφορικής διαχείρΙσης του οικισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουρισμός ή οικοτουρισμός ;»
Τζαβέλλας Θανάσης, Τζανετοπούλου Ελένη, Τζανετοπούλου Κων/να, Τροχαλιάς Γιώργος
Μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ2, ως συντονίστρια του προγράμματος και οι κ.κ. Καπράλος Παναγιώτης , κλάδου ΠΕ3 και Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, κλάδου ΠΕ1 ως μέλη.
2. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι – η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Ανδρίτσαινας χθες και σήμερα.»
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές πως όλοι οι άνθρωποι παρά
τη διαφορετικότητα φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνότητας είναι και πρέπει να είναι
ίσοι και να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Έτσι θα κατανοήσουν ότι ορισμένα στερεό-
τυπα δημιουργούνται από τις εκάστοτε κοινωνικές συμβάσεις, επομένως μπορούν και
πρέπει να ανατραπούν. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα μελετήσουν τη θέση που είχε η γυναίκα στην
κοινωνία της Ανδρίτσαινας και θα διαπιστώσουν τις αλλαγές που πιθανόν συντελέστηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος οι μαθητές θα ασχοληθούν και με το θεατρικό εργαστήρι παρουσιάζοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς το έργο του Βασίλη Αναστασιάδη
« Κύριε μπαμπά» Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου ενώ μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας είναι η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ2, ως συντονίστρια του προγράμματος και η κ. Βλάχου Ευθυμία, κλάδου ΠΕ19 ως μέλος.
3. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Όλοι διαφορετικοί,όλοι ίσοι – Καλλιτεχνικό Εργαστήρι»
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μέσα από συζήτηση, από μελέτη πηγών και από συνεντεύξεις ότι όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι και ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
Στα έργα τους θα προσπαθήσουν να αποτυπώσουν τα συμπεράσματα της έρευνάςτους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα γίνει προσπάθεια προς το τέλος του προγράμματος όλες αυτές οι ιδέες να εκφραστούν μέσα από παράσταση μαριονέτας.
Συντονίστρια του Προγράμματος η κ. Κοντογούρη Ευανθία, Διευθύντρια του Γυμνασίου.
4. Συμμετοχή και των δύο σχολείων στο Δίκτυο «Ατίθασα Πινέλα»με θέμα το ρατσισμό.
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετέχουν στο Δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων «Ατίθασα Πινέλα» 2008-2009 με θέμα : «Αισθητικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου με θέμα το ρατσισμό».
Στο δίκτυο συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι μαθητές και των δύο σχολείων και συντονίστριες του δικτύου είναι για το Γυμνάσιο η κ. Κοντογούρη Ευανθία, κλάδου ΠΕ3 και για το Λύκειο η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, ενώ μέλη των αντίστοιχων παιδαγωγικών ομάδων είναι ο κ. Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος και η κ.
Βλάχου Ευθυμία. Παράλληλα στο σχολείο λειτουργεί και θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς καλλιτεχνικό εργαστήριο, όπου οι μαθητές θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες (ζωγραφική, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, κολάζ, φωτογραφία κ. α.)
5. Συμμετοχή και των δύο σχολείων σε προγράμματα ανακύκλωσης
Για δεύτερη χρονιά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών. Οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για ανακύκλωση και γι αυτό δραστηριοποιούνται
ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία «κομποστ» για παραγωγή λιπάσματος από κατάλοιπα φαγητών και φρούτων.
ΠΗΓΗ:ΠΑΤΡΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

Απόδραση στη Φολόη με Land Rover


Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Όσο κι αν προσπαθούμε να την καταστρέψουμε, αυτή παραμένει πανέμορφη, μοναδική, με κρυμμένα μυστικά που σου αποκαλύπτει απλόχερα έτσι και μπεις στον κόπο να ψάξεις λίγο, τόσο δα. Ναι, αυτή η χώρα, με τα μύρια στραβά της, μπορεί ορισμένες φορές να σου φτιάξει το κέφι.

Όχι, δεν ξύπνησε μέσα μου ο Λιακόπουλος, ούτε μου ήρθε η έμπνευση από την 28η Οκτωβρίου. Άλλη είναι η αφορμή: μια εξόρμηση με Land Rover στο κουκλίστικο δάσος της Φολόης, στην περιοχή της Ολυμπίας. Που, ευτυχώς, γλίτωσε απ’ τις φωτιές που κατέκαψαν σχεδόν τα πάντα. Ίσως για να μας θυμίζει τη σπάνια ομορφιά της φύσης, που ακόμα και οι βλακείες, οι παραλείψεις και η εγκληματικότητα των ανθρώπων αποδεικνύονται, ενίοτε, πολύ μικρές για να τη σβήσουν.

Σε αντίθεση με την τελευταία φορά που επισκέφτηκα την περιοχή, και που είχαν ανοίξει οι ουρανοί, αυτή τη φορά οι ουρανοί μού έκαναν τη χάρη κι έμειναν... κλειστοί και πεντακάθαροι, χωρίς ούτ’ ένα συννεφάκι. Τα 300-τόσα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα μέχρι την Ολυμπία γίνονται λοιπόν σε χρόνο dt και με διάθεση ανεβασμένη. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο που αποτελεί και τη βάση μας, η θέα των απαστραπτόντων Land Rover που έχει παρατάξει μπροστά από την είσοδο ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, επίσημος διανομέας της μάρκας στο νομό Εύβοιας, είναι εντυπωσιακή.

Και το «μάχιμο» Defender 110 του Σπύρου Σπυρόπουλου της Off-Road Adventures, που διοργανώνει την όλη εκδήλωση, το οποίο έχει ΤΑ ΠΑΝΤΑ που μπορεί να χρειαστείς (και μερικά επιπλέον) ακόμα κι αν διασχίσεις τη ζούγκλα του Αμαζονίου, είναι αρκετά καθησυχαστικό. Η εξόρμηση ξεκινά λοιπόν δίπλα, ουσιαστικά, από τον αρχαιολογικό χώρο. Η εικόνα ενός Freelander, ενός Discovery, ενός Range Rover Sport κι ενός ολοκαίνουριου Defender 110 (συν το 110 της Off-Road Adventures και άλλο ένα, επίσης «μάχιμο», Defender 90) «αναγκάζει» τους κατοίκους του χωριού Λάλα, απ’ όπου περνάμε, να κοντοσταθούν για λίγο καθώς τα βρετανικά 4x4 περνάνε ξυστά απ’ τις αυλές των σπιτιών τους.

Οδηγώντας προς το οροπέδιο της Φολόης χρειάζεται λίγη προσοχή, μια και ο δρόμος, παρότι ασφαλτοστρωμένος, κρύβει αρκετές παγίδες για όποιον χαζεύει: νεροφαγώματα, απότομα στενέματα, χώματα που έχουν κυλήσει –στα σημεία όπου δεν υπάρχει βλάστηση– στο δρόμο και αρκετές διαφορές στο ύψος της ασφάλτου, στα σημεία όπου έχει σημειωθεί καθίζηση. Το δάσος της Φολόης ήταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, χώρος κατοικίας των Κενταύρων. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο Κένταυρος Φόλος, έδωσε το όνομά του οροπέδιο – και, συνεπώς, και στο μοναδικής φυσικής ομορφιάς δάσος του.

Το δάσος της Φολόης, μεγάλο τμήμα του οποίου αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας, βρίσκεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του όρους Ερύμανθος, ανάμεσα στις λεκάνες των ποταμών Ερύμανθου και Πηνειού, και καταλαμβάνει έκταση 42.000 στρεμμάτων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η υψίκορμος δρυς (ή σκέτο «δέντρο», σύμφωνα με τους ντόπιους), και είναι το μοναδικό τέτοιο δάσος στα Βαλκάνια.

Με το που αφήνεις την άσφαλτο και στρίβεις αριστερά για να μπεις στο δάσος, κάνεις αναγκαστικά μια στάση για να θαυμάσεις την ομορφιά του. Η εικόνα των βελανιδιών με το πυκνό τους φύλλωμα, που μόλις και αφήνουν να περάσει το φως του ήλιου (και που το καλοκαίρι συγκρατούν έτσι την υγρασία στο έδαφος, μια και η περιοχή είναι αρκετά ξηρή), είναι όντως μοναδική.

Εδώ όμως ήρθαμε για να οδηγήσουμε. Και, ακριβέστερα, για να διαπιστώσουμε τι μπορούν να κάνουν τα φημισμένα για τις εκτός δρόμου δυνατότητές τους μοντέλα της Land Rover. Πάντα, βέβαια, με σεβασμό για το σπάνιας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον – όπως άλλωστε οφείλει να κάνει όποιος θέλει να κινείται εκτός δρόμου.


του Ανδρέα Τσαούση

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Νέος Μετεωρολογικός σταθμός στην Φολόη Ηλείας

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την λειτουργία ενός νέου μετεωρολογικού σταθμού στο Λάλα πρωτεύουσα του Δήμου Φολόης στο Ν.Ηλείας. Ο σταθμός είναι ιδιοκτησία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που αποκτήθηκε από δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". H εγκατάσταση έγινε στο Δημαρχείο. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Φολόης, τον Δήμαρχο Γιάννη Μαρούντα για την μεγάλη και πρωτοφανή κινητοποίηση του Δήμου, τους αντιδημάρχους , το προσωπικό του δήμου και τους κατοίκους του Λάλα, μπράβο τους για το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξαν.

Ευχαριστούμε θερμά τους:
Καρκούλια Νικόλαο, Κωστόπουλο Απόστολο, Δημητρόπουλο Θεόδωρο, Νικολόπουλο Χρήστο και όλους όσους βοήθησαν και μου διαφεύγουν τα ονόματα τους.

Ο σταθμός μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο
http://www.meteo.gr/stations/foloi/

Θεόδωρος Κονδύλης

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ….ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΛΟΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ , ΜΕΣ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ …ΤΩΡΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΛΟΗ. ΘΕΤΩΝΤΑΣ
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ
Πριν ένα χρόνο περίπου ο κόσμος αντέδρασε και απέτρεψε την προσπάθεια του Δήμου Ωλένης και των τοπικών συμβουλίων να δημιουργήσουν μες τα καμένα και πολύ κοντά στον Πηνειακο Λάδωνα μια ακόμη παράνομη χωματερή. Τώρα ήρθε η σειρά του δήμου Φολόης στο βωμό της δήθεν ανάπτυξης του τόπου μας να δημιουργήσει σφαγεία στο οροπέδιο φολόης που θα
μολύνει πολυποίκιλα περιβαλλοντικά την περιοχή(η διαρκή διάχυση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, με υπολείμματα κόπρων, αίματα από την σφαγή των ζώων, τρίχες, όνυχες, κέρατα, περιττώματα και λείψανα σφαγής, του σφαγείου, τα οποία θα διοχετεύονται λόγω της κλίσης του εδάφους ή θα παρασύρονται από την βροχή, στους παρακείμενους ποταμούς που καταλήγουν στο φράγμα του Πηνειού από το οποίο ποτίζονται χιλιάδες στρέμματα ποτιστικών , διαρκείς εστίες μικροβίων, με άμεση, πολύχρονη και επιβλαβή για την υγεία των κατοίκων),
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ;
Στόχος τους είναι φύση ,ζώα και άνθρωποι απόλυτα υποταγμένοι στο βωμό του κέρδους. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον , είναι αποκρουστική έννοια , διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα παράνομα συμφέροντά τους.
Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να ασχοληθεί περισσότερο- και με ουσιαστικά μέτρα να προστατεύσει το περιβάλλον. Μέτρα που θα συνδυάζουν την ανάπτυξη με σεβασμό στον φυσικό πλούτο του τόπου μας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
www.kamena.blogspot.com
www.oreini-ileia.blogspot.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ WWW.ANTRONI.GR

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΓΚΑ ..τόπος εναλλακτικού τρόπου ζωής


ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ!

Μια φορά κι ένα καιρό επτά άνθρωποι, κυνηγημένοι από την πανέμορφη αλλά κακιά μάγισσα Αθήνα, ξεκίνησαν να βρουν την τύχη τους αλλού.
Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, έφτασαν στην Ηλεία!!!

Εκεί η καλή γριούλα, που τη βοήθησαν να μεταφέρει τα ξύλα και που - όπως σε όλα σχεδόν τα παραμύθια - ήταν η καλή νεράϊδα, τους υπέδειξε ένα μικρό παράδεισο: ένα κτήμα, δίπλα σ' ένα μεγάλο δάσος με πανύψηλες βελανιδιές, όπου ένα μικρό ποτάμι κυλούσε μέσα από πυκνή βλάστηση και μια δροσερή πηγή, κάτω από αρχαία πλατάνια, ανάβλυζε τα κρυστάλλινα νερά του.

Εκεί ... "φούγκεψαν" οι επτά μας φίλοι.Η πραγματικότητα ή η συνέχεια της ιστορίας

Η Καλλιόπη (σπουδές γραφιστικής) και ο Δημήτρης (μηχανικός), η Ράνια (σπουδές νομικής) και ο Λεωνίδας (σπουδές ηλεκτρονικών υπολογιστών), ο Τάσος (σπουδές ψυχολογίας και συγγραφέας), ο Χρήστος (σπουδές ψυχολογίας) και ο Γιάννης (σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και ψυχολογίας) εγκατέλειψαν τις καρριέρες τους και ακολούθησαν το όνειρό τους το οποίο είχαν σχεδιάσει από το 1986 και ξεκίνησαν να πραγματώνουν το 1992 με την αγορά του Κτήματος Φούγκα, που πραγματικά βρίσκεται δίπλα σ' ένα από τα μεγαλύτερα δρυοδάση των Βαλκανίων.

Μέσα στο κτήμα, δίπλα σε μια πανέμορφη ρεματιά, γεμάτη από αηδόνια, μια πηγή με κρυστάλλινα νερά κάνει τη Φούγκα να έχει αυτάρκεια νερού, ενώ ένας υδραυλικός κριός (μηχάνημα που λειτουργεί μόνο με την κίνηση των νερών του ποταμού) βοηθάει στην παροχή νερού από το ποτάμι, για την κάλυψη των γεωργικών εργασιών.

Η ρευματοδότηση του κτήματος γίνεται με ηλιακές κυψέλες και μόνο όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη (π.χ. μεγάλες περίοδοι χωρίς ηλιοφάνεια) μπορεί επικουρικά - αλλά όχι απαραίτητα - να χρησιμοποιηθεί ρεύμα από τη ΔΕΗ.
Στο διάστημα πριν την εγκατάστασή μας ενημερωνόμασταν διαρκώς, μελετώντας και παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια (μελισσοκομικά, ελαιουργικά κ.λ.π.), ώστε με την εγκατάσταση ξεκινήσαμε αμέσως να εφαρμόζουμε τη θεωρία στην πράξη.

Διάφορα πειράματα και μελέτες βοήθησαν να ολοκληρώσουμε αυτό που σήμερα μπορούμε να παρουσιάζουμε σχεδόν τελειοποιημένο.

Ξεκινώντας, εφαρμόσαμε βιολογικές-φυσικές μεθόδους για λόγους συνείδησης και φιλοσοφίας για τη ζωή και όχι γιατί κάποια νομοθεσία το επέβαλε (όπως άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με βιοκαλλιέργειες). Εξάλλου, η βιολογική μελισσοκομία, για παράδειγμα, καλύπτεται νομικά στην Ελλάδα μόλις από το 2003, ενώ εμείς - ανεξάρτητα από το ότι δεν μπορούσαμε να την ονομάσουμε "βιολογική μελισσοκομία" - την είχαμε ξεκινήσει από το 1993 (βλ. Μέλι).

Το Κτήμα Φούγκα δεν είναι απλά ένας τόπος παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Είναι ένας τόπος εναλλακτικού τρόπου ζωής που έχει σαν φυσικό επακόλουθο την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Το Κτήμα είναι ανοικτό σε επισκέψεις, μετά όμως από συνεννόηση, επειδή, για παράδειγμα, η άνοιξη και το καλοκαίρι, που ο κόσμος προτιμάει να κάνει τις επισκέψεις του, για μας είναι περιόδοι εντατικών εργασιών. Αυτό, φυσικά, δεν καθιστά αδύνατες τις επισκέψεις κατά την περίοδο αυτή, απλά τις περιορίζει.

www.ktimafuga.gr

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΑΣ

Μέτρα για την αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων, λαμβάνει ο δήμος Πηνείας, με
δεδομένο ότι τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών είναι πολλά, ειδικά στο συγκεκριμένο δήμο που είναι πυρόπληκτος. Η ανάγκη δρομολόγησης
συντονισμένων έργων και η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων είναι επιβεβλημένη και προς αυτή την κατεύθυνσηκινείται ο δήμος Πηνείας.
Γι’ αυτό και έχει προβεί και συνεχίζει με συντονισμένες ενέργειες τη λήψη μέτρων
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων
που εγκυμονούνται, ιδιαίτερα δε μετά από το φράξιμο των ρεμάτων που
προκάλεσαν οι πυρκαγιές, από τις αναμενόμενες κατά την χειμερινή πε-
ρίοδο βροχοπτώσεις. Συνεργεία του δήμου προχωρούν σε καθαρισμούς
ρεμάτων και χειμάρρων με κοπή θάμνων και δέντρων, ενώ ταυτόχρονα
γίνεται διάνοιξη των ρεμάτων και διαμόρφωση των κοιτών από εργολήπτες με περιστρεφόμενες τσάπες. Σε δήλωση του ο δήμαρχος Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακολουθώντας την λαϊκή ρήση ‘Των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν’ και παρά τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, έχουμε ξεκινήσει έγκαιρα τον καθα-
ρισμό των ρεμάτων, με στόχο την απομάκρυνση των φερτών υλικών
π.χ. σκουπιδιών – μπαζών-κορμούς δένδρων κλπ, που εκτός από καθημε-
ρινή εστία μόλυνσης γίνονται συχνά και αιτία για εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων. Η ανάγκη για καθαρισμό των ρεμάτων είναι επιτακτική γι’ αυτό
τα συνεργεία του δήμου μας, εργάζονται καθημερινά και συστηματικά
προκειμένου η έναρξη των έντονων βροχοπτώσεων να μας βρει όσο το
δυνατόν έτοιμους».
Μαρία Καραμπάτση
ΠΑΤΡΙΣ ΗΛΕΙΑΣ