p

Το δάσος της Φολόης, η Δίβρη, η Ανδρίτσαινα,το Αντρώνι, η Αγία Αννα,του Λάλα, το Γούμερο ,η Φιγαλεία, η Πηνεία, η Μίνθη και ο Ερύμανθος δεν είναι απλοί τουριστικοί προορισμοί..... Είναι μικρές πατρίδες!!!Η ορεινή Ηλεία είναι μια από τις περιοχές που ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει. Η ζωή συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της όπως πριν από 50 χρόνια

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απο το Λύκειο και Γυμνάσιο Ανδριτσαινας!!!

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ανδρίτσαινας για το σχολικό έτος 2008-2009 υλοποιούν
στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων τέσσερα προγράμματα σε νομαρχιακό
επίπεδο : δύο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δύο Πολιτιστικών θεμάτων.
1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Διαδρομές στη
φύση και την παράδοση της Ανδρίτσαινας».
Το πρόγραμμα έχειάμεση σχέση με τον τόπο καταγωγής ή και διαμονής των περισσοτέρων μαθητών. Η Ανδρίτσαινα είναι μια πόλη που αφενός δια-
θέτει ένα ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο και αφετέρου διατηρεί αρκετά παραδο-
σιακά στοιχεία. Στόχος, λοιπόν, του προγράμματος η ανάδειξη του φυσικού κάλ-
λους της περιοχής αλλά και η ταυτόχρονη ενσυνείδητη ενεργός δράση για την
προστασία της και την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Επειδή το θέμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαδρομών αποφασίσαμε ως
παιδαγωγική ομάδα να συνεργαστούν και τα δύο σχολεία πάνω στον ίδιο θεματικό άξονα αλλά ακολουθώντας διαφορετικές θεματικές διαδρομές το
κάθε σχολείο. Έτσι το Γυμνάσιο θα ασχοληθεί με τις εξής ενότητες :

Το φυσικό περιβάλλον της Ανδρίτσαινας και η αλληλεπίδρασή του με το ανθρωπογε-
νές περιβάλλον της περιοχή
_ Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων
_ Η κοινωνική οργάνωση, οι αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και γενικά οι παραδόσεις της περιοχής
_ Οι ενεργειακές ανάγκες του οικισμού και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, προβλέψεις
για το μέλλον
_ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ανδρίτσαινας και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας ο κ. Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, κλάδου ΠΕ01 ως συντονιστής του προγράμματος και η κ.Χλιαρά Χρυσούλα, κλάδου ΠΕ11 ως μέλος της ομάδας.


Οι μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα είναι οι εξής :
Ομάδα Α’
Κονδύλης Φώτης, Μπόμπολη Αμαλία, Καζέρου Κων/να, Παρασκευόπουλος Βασίλης
Ομάδα Β
Παπαγεωργίου Μαριγούλα, Ιλίνκα Αντράντα, Βλασσά Αλεξάνδρα, Τζανετόπουλος Γεώργιος, Παπαναγιώτου Γιάννης, Παπαγεωργίου Θοδωρής
Ομάδα Γ’
Καπιζιώνη Ξένια, Καπιζιώνης Θησέας, Κιούση Φωτεινή, Γιαννοπούλου Χριστίνα, Βασιλόπουλος Θοδωρής, Κιούση Γεωργία
Ομάδα Δ΄
Βασίλακα Βούλα, Τζίρος Πολυχρόνης, Αποστολόπουλος Γιώργος, Τζίρου Γεωργία,Πετρόπουλος Άκης
Καστής Διονύσιος
Το Λύκειο θα ασχοληθεί με τις
εξής θεματικές ενότητες :
Ομάδα Α’
:«Αρχιτεκτονική της Ανδρίτσαινας: πολεοδομική οργάνωση του οικισμού, αρχιτεκτονικό σχέδιο, μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το περιβάλλον»
Κονδύλη Μαρία, Μπαχούρου Δήμητρα, Μπόμπολης Αντώνης, Σιελούλης Νίκος
Ομάδα Β’
« Κατοικία και κλίμα : επίδραση του κλίματος στην οργάνωση του οικισμού και στην κατασκευή των κατοικιών, παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές»
Βούλγαρη Ελένη, Θανάσουλα Κατερίνα, Νικολακοπούλου Γεωργία, Πετροπούλου Μαρία
Ομάδα Γ’
: «Τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού: νερόμυλοι, γεφύρια, ξωκλήσια, καλύβια, αλώνια, βρύσες, ξερολιθιές, φράχτες, λιθόστρωτα, στάνες, αυλάκια ύδρευσης-άρδευσης…»
Γκαμούρα Κανέλλα, Παρανγκόνι Μιγκένα, Τούγια Γαρυφαλλιά
Ομάδα Δ’
: «Επαναχρησιμοποίηση δομικών και άλλων υλικών στις παραδοσιακές και σύγχρονες κατοικίες της Ανδρίτσαινας»
1.Καπελλές Γιώργος, 2. Καπιζιώνης Γιάννης, 3. Καπιζιώνης Χρόνης, 4. Κορμπά Αντωνία
Ομάδα Ε’
: « Πρακτικές αειφορικής διαχείρΙσης του οικισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουρισμός ή οικοτουρισμός ;»
Τζαβέλλας Θανάσης, Τζανετοπούλου Ελένη, Τζανετοπούλου Κων/να, Τροχαλιάς Γιώργος
Μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ2, ως συντονίστρια του προγράμματος και οι κ.κ. Καπράλος Παναγιώτης , κλάδου ΠΕ3 και Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, κλάδου ΠΕ1 ως μέλη.
2. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι – η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Ανδρίτσαινας χθες και σήμερα.»
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές πως όλοι οι άνθρωποι παρά
τη διαφορετικότητα φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνότητας είναι και πρέπει να είναι
ίσοι και να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Έτσι θα κατανοήσουν ότι ορισμένα στερεό-
τυπα δημιουργούνται από τις εκάστοτε κοινωνικές συμβάσεις, επομένως μπορούν και
πρέπει να ανατραπούν. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα μελετήσουν τη θέση που είχε η γυναίκα στην
κοινωνία της Ανδρίτσαινας και θα διαπιστώσουν τις αλλαγές που πιθανόν συντελέστηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος οι μαθητές θα ασχοληθούν και με το θεατρικό εργαστήρι παρουσιάζοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς το έργο του Βασίλη Αναστασιάδη
« Κύριε μπαμπά» Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου ενώ μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας είναι η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ2, ως συντονίστρια του προγράμματος και η κ. Βλάχου Ευθυμία, κλάδου ΠΕ19 ως μέλος.
3. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Όλοι διαφορετικοί,όλοι ίσοι – Καλλιτεχνικό Εργαστήρι»
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μέσα από συζήτηση, από μελέτη πηγών και από συνεντεύξεις ότι όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι και ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
Στα έργα τους θα προσπαθήσουν να αποτυπώσουν τα συμπεράσματα της έρευνάςτους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα γίνει προσπάθεια προς το τέλος του προγράμματος όλες αυτές οι ιδέες να εκφραστούν μέσα από παράσταση μαριονέτας.
Συντονίστρια του Προγράμματος η κ. Κοντογούρη Ευανθία, Διευθύντρια του Γυμνασίου.
4. Συμμετοχή και των δύο σχολείων στο Δίκτυο «Ατίθασα Πινέλα»με θέμα το ρατσισμό.
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετέχουν στο Δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων «Ατίθασα Πινέλα» 2008-2009 με θέμα : «Αισθητικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου με θέμα το ρατσισμό».
Στο δίκτυο συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι μαθητές και των δύο σχολείων και συντονίστριες του δικτύου είναι για το Γυμνάσιο η κ. Κοντογούρη Ευανθία, κλάδου ΠΕ3 και για το Λύκειο η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, ενώ μέλη των αντίστοιχων παιδαγωγικών ομάδων είναι ο κ. Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος και η κ.
Βλάχου Ευθυμία. Παράλληλα στο σχολείο λειτουργεί και θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς καλλιτεχνικό εργαστήριο, όπου οι μαθητές θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες (ζωγραφική, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, κολάζ, φωτογραφία κ. α.)
5. Συμμετοχή και των δύο σχολείων σε προγράμματα ανακύκλωσης
Για δεύτερη χρονιά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών. Οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για ανακύκλωση και γι αυτό δραστηριοποιούνται
ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία «κομποστ» για παραγωγή λιπάσματος από κατάλοιπα φαγητών και φρούτων.
ΠΗΓΗ:ΠΑΤΡΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

Απόδραση στη Φολόη με Land Rover


Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Όσο κι αν προσπαθούμε να την καταστρέψουμε, αυτή παραμένει πανέμορφη, μοναδική, με κρυμμένα μυστικά που σου αποκαλύπτει απλόχερα έτσι και μπεις στον κόπο να ψάξεις λίγο, τόσο δα. Ναι, αυτή η χώρα, με τα μύρια στραβά της, μπορεί ορισμένες φορές να σου φτιάξει το κέφι.

Όχι, δεν ξύπνησε μέσα μου ο Λιακόπουλος, ούτε μου ήρθε η έμπνευση από την 28η Οκτωβρίου. Άλλη είναι η αφορμή: μια εξόρμηση με Land Rover στο κουκλίστικο δάσος της Φολόης, στην περιοχή της Ολυμπίας. Που, ευτυχώς, γλίτωσε απ’ τις φωτιές που κατέκαψαν σχεδόν τα πάντα. Ίσως για να μας θυμίζει τη σπάνια ομορφιά της φύσης, που ακόμα και οι βλακείες, οι παραλείψεις και η εγκληματικότητα των ανθρώπων αποδεικνύονται, ενίοτε, πολύ μικρές για να τη σβήσουν.

Σε αντίθεση με την τελευταία φορά που επισκέφτηκα την περιοχή, και που είχαν ανοίξει οι ουρανοί, αυτή τη φορά οι ουρανοί μού έκαναν τη χάρη κι έμειναν... κλειστοί και πεντακάθαροι, χωρίς ούτ’ ένα συννεφάκι. Τα 300-τόσα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα μέχρι την Ολυμπία γίνονται λοιπόν σε χρόνο dt και με διάθεση ανεβασμένη. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο που αποτελεί και τη βάση μας, η θέα των απαστραπτόντων Land Rover που έχει παρατάξει μπροστά από την είσοδο ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, επίσημος διανομέας της μάρκας στο νομό Εύβοιας, είναι εντυπωσιακή.

Και το «μάχιμο» Defender 110 του Σπύρου Σπυρόπουλου της Off-Road Adventures, που διοργανώνει την όλη εκδήλωση, το οποίο έχει ΤΑ ΠΑΝΤΑ που μπορεί να χρειαστείς (και μερικά επιπλέον) ακόμα κι αν διασχίσεις τη ζούγκλα του Αμαζονίου, είναι αρκετά καθησυχαστικό. Η εξόρμηση ξεκινά λοιπόν δίπλα, ουσιαστικά, από τον αρχαιολογικό χώρο. Η εικόνα ενός Freelander, ενός Discovery, ενός Range Rover Sport κι ενός ολοκαίνουριου Defender 110 (συν το 110 της Off-Road Adventures και άλλο ένα, επίσης «μάχιμο», Defender 90) «αναγκάζει» τους κατοίκους του χωριού Λάλα, απ’ όπου περνάμε, να κοντοσταθούν για λίγο καθώς τα βρετανικά 4x4 περνάνε ξυστά απ’ τις αυλές των σπιτιών τους.

Οδηγώντας προς το οροπέδιο της Φολόης χρειάζεται λίγη προσοχή, μια και ο δρόμος, παρότι ασφαλτοστρωμένος, κρύβει αρκετές παγίδες για όποιον χαζεύει: νεροφαγώματα, απότομα στενέματα, χώματα που έχουν κυλήσει –στα σημεία όπου δεν υπάρχει βλάστηση– στο δρόμο και αρκετές διαφορές στο ύψος της ασφάλτου, στα σημεία όπου έχει σημειωθεί καθίζηση. Το δάσος της Φολόης ήταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, χώρος κατοικίας των Κενταύρων. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο Κένταυρος Φόλος, έδωσε το όνομά του οροπέδιο – και, συνεπώς, και στο μοναδικής φυσικής ομορφιάς δάσος του.

Το δάσος της Φολόης, μεγάλο τμήμα του οποίου αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας, βρίσκεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του όρους Ερύμανθος, ανάμεσα στις λεκάνες των ποταμών Ερύμανθου και Πηνειού, και καταλαμβάνει έκταση 42.000 στρεμμάτων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η υψίκορμος δρυς (ή σκέτο «δέντρο», σύμφωνα με τους ντόπιους), και είναι το μοναδικό τέτοιο δάσος στα Βαλκάνια.

Με το που αφήνεις την άσφαλτο και στρίβεις αριστερά για να μπεις στο δάσος, κάνεις αναγκαστικά μια στάση για να θαυμάσεις την ομορφιά του. Η εικόνα των βελανιδιών με το πυκνό τους φύλλωμα, που μόλις και αφήνουν να περάσει το φως του ήλιου (και που το καλοκαίρι συγκρατούν έτσι την υγρασία στο έδαφος, μια και η περιοχή είναι αρκετά ξηρή), είναι όντως μοναδική.

Εδώ όμως ήρθαμε για να οδηγήσουμε. Και, ακριβέστερα, για να διαπιστώσουμε τι μπορούν να κάνουν τα φημισμένα για τις εκτός δρόμου δυνατότητές τους μοντέλα της Land Rover. Πάντα, βέβαια, με σεβασμό για το σπάνιας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον – όπως άλλωστε οφείλει να κάνει όποιος θέλει να κινείται εκτός δρόμου.


του Ανδρέα Τσαούση

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Νέος Μετεωρολογικός σταθμός στην Φολόη Ηλείας

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την λειτουργία ενός νέου μετεωρολογικού σταθμού στο Λάλα πρωτεύουσα του Δήμου Φολόης στο Ν.Ηλείας. Ο σταθμός είναι ιδιοκτησία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που αποκτήθηκε από δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". H εγκατάσταση έγινε στο Δημαρχείο. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Φολόης, τον Δήμαρχο Γιάννη Μαρούντα για την μεγάλη και πρωτοφανή κινητοποίηση του Δήμου, τους αντιδημάρχους , το προσωπικό του δήμου και τους κατοίκους του Λάλα, μπράβο τους για το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξαν.

Ευχαριστούμε θερμά τους:
Καρκούλια Νικόλαο, Κωστόπουλο Απόστολο, Δημητρόπουλο Θεόδωρο, Νικολόπουλο Χρήστο και όλους όσους βοήθησαν και μου διαφεύγουν τα ονόματα τους.

Ο σταθμός μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο
http://www.meteo.gr/stations/foloi/

Θεόδωρος Κονδύλης

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ….ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΛΟΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ , ΜΕΣ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ …ΤΩΡΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΛΟΗ. ΘΕΤΩΝΤΑΣ
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ
Πριν ένα χρόνο περίπου ο κόσμος αντέδρασε και απέτρεψε την προσπάθεια του Δήμου Ωλένης και των τοπικών συμβουλίων να δημιουργήσουν μες τα καμένα και πολύ κοντά στον Πηνειακο Λάδωνα μια ακόμη παράνομη χωματερή. Τώρα ήρθε η σειρά του δήμου Φολόης στο βωμό της δήθεν ανάπτυξης του τόπου μας να δημιουργήσει σφαγεία στο οροπέδιο φολόης που θα
μολύνει πολυποίκιλα περιβαλλοντικά την περιοχή(η διαρκή διάχυση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, με υπολείμματα κόπρων, αίματα από την σφαγή των ζώων, τρίχες, όνυχες, κέρατα, περιττώματα και λείψανα σφαγής, του σφαγείου, τα οποία θα διοχετεύονται λόγω της κλίσης του εδάφους ή θα παρασύρονται από την βροχή, στους παρακείμενους ποταμούς που καταλήγουν στο φράγμα του Πηνειού από το οποίο ποτίζονται χιλιάδες στρέμματα ποτιστικών , διαρκείς εστίες μικροβίων, με άμεση, πολύχρονη και επιβλαβή για την υγεία των κατοίκων),
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ;
Στόχος τους είναι φύση ,ζώα και άνθρωποι απόλυτα υποταγμένοι στο βωμό του κέρδους. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον , είναι αποκρουστική έννοια , διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα παράνομα συμφέροντά τους.
Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να ασχοληθεί περισσότερο- και με ουσιαστικά μέτρα να προστατεύσει το περιβάλλον. Μέτρα που θα συνδυάζουν την ανάπτυξη με σεβασμό στον φυσικό πλούτο του τόπου μας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
www.kamena.blogspot.com
www.oreini-ileia.blogspot.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ WWW.ANTRONI.GR

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΓΚΑ ..τόπος εναλλακτικού τρόπου ζωής


ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ!

Μια φορά κι ένα καιρό επτά άνθρωποι, κυνηγημένοι από την πανέμορφη αλλά κακιά μάγισσα Αθήνα, ξεκίνησαν να βρουν την τύχη τους αλλού.
Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, έφτασαν στην Ηλεία!!!

Εκεί η καλή γριούλα, που τη βοήθησαν να μεταφέρει τα ξύλα και που - όπως σε όλα σχεδόν τα παραμύθια - ήταν η καλή νεράϊδα, τους υπέδειξε ένα μικρό παράδεισο: ένα κτήμα, δίπλα σ' ένα μεγάλο δάσος με πανύψηλες βελανιδιές, όπου ένα μικρό ποτάμι κυλούσε μέσα από πυκνή βλάστηση και μια δροσερή πηγή, κάτω από αρχαία πλατάνια, ανάβλυζε τα κρυστάλλινα νερά του.

Εκεί ... "φούγκεψαν" οι επτά μας φίλοι.Η πραγματικότητα ή η συνέχεια της ιστορίας

Η Καλλιόπη (σπουδές γραφιστικής) και ο Δημήτρης (μηχανικός), η Ράνια (σπουδές νομικής) και ο Λεωνίδας (σπουδές ηλεκτρονικών υπολογιστών), ο Τάσος (σπουδές ψυχολογίας και συγγραφέας), ο Χρήστος (σπουδές ψυχολογίας) και ο Γιάννης (σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και ψυχολογίας) εγκατέλειψαν τις καρριέρες τους και ακολούθησαν το όνειρό τους το οποίο είχαν σχεδιάσει από το 1986 και ξεκίνησαν να πραγματώνουν το 1992 με την αγορά του Κτήματος Φούγκα, που πραγματικά βρίσκεται δίπλα σ' ένα από τα μεγαλύτερα δρυοδάση των Βαλκανίων.

Μέσα στο κτήμα, δίπλα σε μια πανέμορφη ρεματιά, γεμάτη από αηδόνια, μια πηγή με κρυστάλλινα νερά κάνει τη Φούγκα να έχει αυτάρκεια νερού, ενώ ένας υδραυλικός κριός (μηχάνημα που λειτουργεί μόνο με την κίνηση των νερών του ποταμού) βοηθάει στην παροχή νερού από το ποτάμι, για την κάλυψη των γεωργικών εργασιών.

Η ρευματοδότηση του κτήματος γίνεται με ηλιακές κυψέλες και μόνο όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη (π.χ. μεγάλες περίοδοι χωρίς ηλιοφάνεια) μπορεί επικουρικά - αλλά όχι απαραίτητα - να χρησιμοποιηθεί ρεύμα από τη ΔΕΗ.
Στο διάστημα πριν την εγκατάστασή μας ενημερωνόμασταν διαρκώς, μελετώντας και παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια (μελισσοκομικά, ελαιουργικά κ.λ.π.), ώστε με την εγκατάσταση ξεκινήσαμε αμέσως να εφαρμόζουμε τη θεωρία στην πράξη.

Διάφορα πειράματα και μελέτες βοήθησαν να ολοκληρώσουμε αυτό που σήμερα μπορούμε να παρουσιάζουμε σχεδόν τελειοποιημένο.

Ξεκινώντας, εφαρμόσαμε βιολογικές-φυσικές μεθόδους για λόγους συνείδησης και φιλοσοφίας για τη ζωή και όχι γιατί κάποια νομοθεσία το επέβαλε (όπως άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με βιοκαλλιέργειες). Εξάλλου, η βιολογική μελισσοκομία, για παράδειγμα, καλύπτεται νομικά στην Ελλάδα μόλις από το 2003, ενώ εμείς - ανεξάρτητα από το ότι δεν μπορούσαμε να την ονομάσουμε "βιολογική μελισσοκομία" - την είχαμε ξεκινήσει από το 1993 (βλ. Μέλι).

Το Κτήμα Φούγκα δεν είναι απλά ένας τόπος παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Είναι ένας τόπος εναλλακτικού τρόπου ζωής που έχει σαν φυσικό επακόλουθο την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Το Κτήμα είναι ανοικτό σε επισκέψεις, μετά όμως από συνεννόηση, επειδή, για παράδειγμα, η άνοιξη και το καλοκαίρι, που ο κόσμος προτιμάει να κάνει τις επισκέψεις του, για μας είναι περιόδοι εντατικών εργασιών. Αυτό, φυσικά, δεν καθιστά αδύνατες τις επισκέψεις κατά την περίοδο αυτή, απλά τις περιορίζει.

www.ktimafuga.gr

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΑΣ

Μέτρα για την αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων, λαμβάνει ο δήμος Πηνείας, με
δεδομένο ότι τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών είναι πολλά, ειδικά στο συγκεκριμένο δήμο που είναι πυρόπληκτος. Η ανάγκη δρομολόγησης
συντονισμένων έργων και η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων είναι επιβεβλημένη και προς αυτή την κατεύθυνσηκινείται ο δήμος Πηνείας.
Γι’ αυτό και έχει προβεί και συνεχίζει με συντονισμένες ενέργειες τη λήψη μέτρων
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων
που εγκυμονούνται, ιδιαίτερα δε μετά από το φράξιμο των ρεμάτων που
προκάλεσαν οι πυρκαγιές, από τις αναμενόμενες κατά την χειμερινή πε-
ρίοδο βροχοπτώσεις. Συνεργεία του δήμου προχωρούν σε καθαρισμούς
ρεμάτων και χειμάρρων με κοπή θάμνων και δέντρων, ενώ ταυτόχρονα
γίνεται διάνοιξη των ρεμάτων και διαμόρφωση των κοιτών από εργολήπτες με περιστρεφόμενες τσάπες. Σε δήλωση του ο δήμαρχος Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακολουθώντας την λαϊκή ρήση ‘Των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν’ και παρά τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, έχουμε ξεκινήσει έγκαιρα τον καθα-
ρισμό των ρεμάτων, με στόχο την απομάκρυνση των φερτών υλικών
π.χ. σκουπιδιών – μπαζών-κορμούς δένδρων κλπ, που εκτός από καθημε-
ρινή εστία μόλυνσης γίνονται συχνά και αιτία για εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων. Η ανάγκη για καθαρισμό των ρεμάτων είναι επιτακτική γι’ αυτό
τα συνεργεία του δήμου μας, εργάζονται καθημερινά και συστηματικά
προκειμένου η έναρξη των έντονων βροχοπτώσεων να μας βρει όσο το
δυνατόν έτοιμους».
Μαρία Καραμπάτση
ΠΑΤΡΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΑΣΥΔΟΤΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΛΗ


ΣΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΤΟ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΚΟΥΜΑΝΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.
ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΕΛΙΕΣ
Η κατάσταση είναι απελπιστική. είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σε περιοχή του καρατουλα ασυνείδητοι κόβουν δέντρα που κάηκαν στις περυσινές τρομακτικές πυρκαγιές και φυτεύουν ελιές με προοπτική την καταπάτησή. καταγγέλλουμε επισήμως στο δασαρχείο του Πύργου και καλούμε όλα τα όργανα της πολιτείας να επέμβουν αποφασίστηκα για την αποκατάσταση της ευνομίας και του κράτους δικαίου, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Διεξάγουμε μια συγκλονιστική δημοσιογραφική αποστολή, που δεν θα τελειώσει ποτέ. καλούμε την ελληνική δικαιοσύνη να φανεί αμείλικτη, προκειμένου να σταματήσει το νέο διαπραττομενο έγκλημα των καταπατήσεων στις καμένες περιοχές. Καλούμε σήμερα κιόλας το Δασαρχείο ΠΎΡΓΟΥ με όλο το δυναμικό του, να εκστρατευσει στα σημεία και τις περιοχές που θα αποκαλύψουμε στη συνέχεια. Η καταδρομική δημοσιογραφικής μας αποστολή κάλυψε μια μεγάλη έκταση βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών. Από τον Πύργο στο Καράτουλα και από εκεί στο Πανόπουλο, έρευνα μέσα στο δρυοδάσος, Όπου φωτογραφήσαμε το έργο των εγκληματικών στοιχείων. φθάσαμε μέχρι τα σύνορα με την Αμαλιάδα, γυρίσαμε πίσω και φύγαμε στη συνέχειά απο την 111 κλπ. Το έχω γράψει πολλές φορές, πως αυτοί που κόβουν τις εξαιρετικού κάλλους δρύες και τις πωλούν στις ξυλουργικές βιοτεχνίες από 700 μέχρι 100 ευρώ τις μεγάλες, δεν θα χαρούν για πολύ τα άνομα κέρδη τους. Δεν θα γλιτώσει ούτε ένας και η τιμωρία θα είναι παραδειγματική και αμείλικτη. Το σήμα έχει δοθεί.
Στη θέση "ΡΥΚΙΑ" στο Καράτουλα και σε όλη την τοποθεσία"ΚΛΕΙΔΑΡΕΙΚΑ" έχει καθήκον το Δασαρχείο Πύργου να πάει εκεί και να διαπιστώσει τις καταπατήσεις επάνω σε λόφους, όπου έκοψαν τα καμένα δέντρα και φύτεψαν μικρές ελιές. Στην ίδια περιοχή πάλι σε λόφο έκοψαν πεύκες νέες στην ηλικία, που δεν είχαν καεί και φύτεψαν ελιές, ενώ έχουν κάνει εκχέρσωση. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό με αποκαλυπτικές φωτογραφίες. Τώρα θα θίξουμε το θέμα της Κάπελης, αυτό το θείο δώρο της φύσης, των 33.000 στρεμμάτων, αυτό το πράσινο πέλαγος των δρυών, το καλύτερο δρυοδάσος των βαλκανίων.
Ενημερώνουμε τόσο τον Δήμαρχο Λασιώνος, όσο και τον Δασάρχη ΠΎΡΓΟΥ, πως εκεί που αρχιζει το δρυοδάσος, στο χωριό Πανόπουλο, ακριβώς δίπλα σε ενα βενζινάδικο, έχει γίνει εκτεταμένη καταπάτηση προς καλλιέργεια του εδάφους. Καλούμε το Δασαρχείο Πύργου, σήμερα κιόλας, να στείλει ειδικους δασοφύλακες και να ακολουθήσουν το μονοπάτι μέσα στο δρυοδάσος του Πανόπουλου και πριν φτάσουν στα σύνορα με την Αμαλιάδα, σε μια μεγάλη επίπεδη επιφάνεια έχουν κόψει και παλαιότερα, αλλα και τώρα δρύες. ίσως άκουσαν το αυτοκινητό μου και έφυγαν, γιατι εναν κορμό τον είχαν κόψει μέχρι την μέση, ενώ κάποιους άλλους τους είχαν κόψει "γουλί". Το δασαρχείο Πύργου θα έχει ιστορική ευθύνη, αν δεν "εξοντώσει" τους εγκληματιες που κόβουν τα θεσπέσια και μοναδικα δέντρα, για να βγαλουν χρήματα. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Στην επιστροφή απο την 111, βλέπαμε ύποπτα αυτοκινητα, είχε πλέον σκοτεινιάσει, σούρουπο, όπως λέμε, να βγαίνουν απο καποιούς μικρούς χωμάτινους δρόμους. Αλλη κατηγορία αθλίων και παράνομων λαθροκυνηγών μπεκάτσας. Η δημοσιογραφικη έρευνα συνεχίζεται και δεν μπορούν να την ανακοψουν ούτε οι αγιοι πάντες. Θέλω να επισημάνω στον Δασάρχη του Πύργου, οπως ελέγξει τον υπεύθυνο δασονόμο, για το τι έκανε μέχρι σήμερα, απο την περασμένη Δευτέρα που δημοσιευσαμε για τις κλοπές που εχουν λάβει χώρα στο Δασονομείο του Κούμανι. Και για ποιο λόγο εξακολουθεί να παραμένει κλειστό;
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΑΝΚ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ ΗΛΕΙΑΣ.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Η ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΣΟΚΟΚΙΑ


Κοντά στα σύνορα της Ηλείας με την Αρκαδία, η Ανδρίτσαινα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε μια καταπράσινη πλαγιά. Πρόκειται για ένα χωριό με μεγάλη ιστορία, που αναπτύχθηκε κατά τη Φραγκοκρατία (12ος – 13ος αι. μ.Χ.) και, μάλιστα, αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Η πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στα ορλωφικά όσο και κατά την ελληνική επανάσταση. Το 1826, μάλιστα, η πόλη καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.

Σήμερα, το χωριό εντυπωσιάζει με τα αρχοντικά του, τα πλακόστρωτα σοκάκια αλλά και την πλατεία του με τα ψηλά δέντρα και την υπέροχη θέα. Η ‘ Τρανή Βρύση’ που βρίσκεται ακριβώς απέναντί της είναι η αρχαιότερη της Πελοποννήσου και έχει χτιστεί το 1724. Στην Ανδρίτσαινα βρίσκεται η περίφημη βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1840 κατόπιν δωρεάς του εξ Ανδρίτσαινας ουμανιστή Αγαθόφρωνος Νικολοπούλου που ζούσε στο Παρίσι. Η συλλογή της περιλαμβάνει σπάνια χειρόγραφα του 16ου και 17ου αιώνα, σπάνια βιβλία είτε ελληνόγλωσσα είτε ξενόγλωσσα, σημαντικά έγγραφα από την περίοδο της επανάστασης και πλούσιο λαογραφικό υλικό.
Από την Ανδρίτσαινα μπορείτε να επισκεφθείτε το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα που απέχει μόλις 14 χλμ., την αρχαία αρκαδική πόλη Φιγάλεια που βρίσκεται κοντά στη σημερινή Παύλιτσα, καθώς και τον ποταμό Νέδα.

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Συμμετοχή με θέσεις , στις «κινήσεις» για τους πυρόπληκτους

Έχουν περάσει δέκα πέντε μήνες μετά τις φονικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 . Ο καθένας μας πια έχει βγάλει – τουλάχιστον με τον εαυτό του – τα δικά του συμπεράσματα .Τώρα το επίπεδο της συζήτησης έχει μεταφερθεί στις αποζημιώσεις από τον ΕΓΛΑ, στην επισκευή ή την ανακατασκευή των οικιών και των υπολοίπων χτισμάτων και στο περίφημο Σχέδιο Αποκατάστασης του νομού Ηλείας
Λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν μας τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την πλευρά της επίσημης πολιτείας αλλά και απ΄ όσους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στο ζήτημα της αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών , ως Σύλλογος Πυρόπληκτων Αγίας Άννας θέλουμε μετά παρρησίας απευθυνόμενοι προς άπαντες να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις , διευκρινίσεις , ακόμα και εξηγήσεις .
Μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο νομού και έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις των πυρόπληκτων παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχες λογικές. Η μία που θέλει να κινητοποιηθεί ο πυρόπληκτος , να βγει στο πεζοδρόμιο , να διαδηλώσει , να φωνάξει για τα όσα δικαιούται . Η άλλη που θέλει να μην ταραχτεί τίποτα και ότι μας δώσουν μας δώσουν . Αφού εν τροχάδην δηλώσουμε ότι τασσόμαστε με την πρώτη λογική ερχόμαστε στο πιο φλέγον κομμάτι που έχει να κάνει πέρα από το ΝΑΙ στην διεκδίκηση αλλά με ποιών ή με ποίους ;
Ομολογουμένως το θέμα μας απασχόλησε σοβαρότατα. Υπήρξε και υπάρχει ακόμα προβληματισμός . Το ζήτημα παραμένει ακόμα ανοιχτό τουλάχιστον ως προς το αποτέλεσμα της θέσης μας γι΄ αυτό και χειριζόμαστε την κατάσταση με προσοχή . Ανεξαρτήτως της δυναμικής που έχουμε ως σύλλογος και με δεδομένο ότι είμαστε ο πρώτος πυρόπληκτος σύλλογος που έγινε σε επίπεδο νομού πιστεύουμε ότι στην παρούσα φάση πέραν της όποιας ευθύνης , ως τέτοιος σύλλογος , απαιτείται να είμαστε διαυγής τουλάχιστον από πλευράς θέσεων .
Συμμετείχαμε από αρχής στις όποιες κινητοποιήσεις έγιναν από την Πανηλειακή Επιτροπή Αγώνα των Πυρόπληκτων . Από την πρώτη συγκέντρωση στην πλατεία του Πύργου λίγους μήνες μετά την φωτιά μέχρι και την διαδήλωση της 28ης Οκτωβρίου μετά την παρέλαση στην οδό Μανωλοπούλου της ίδιας πόλης .Δηλώνουμε δε ότι θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στο όποιο κάλεσμα της στην συνέχεια αναγνωρίζοντας την προσφορά της και τον αγώνα που κάνουν τα μέλη της. Συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την τοπική ΤΕΔΚ στον κόμβο της Φιλοθέης . Όπως το ίδιο κάναμε όταν είχαμε προσκληθεί από την νομαρχία σε συζήτηση στο αμφιθέατρο του κτιρίου της . Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο Μάλιστα με αφορμή της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς από το χωριό μας , με την αρωγή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης διοργανώσαμε ημερίδα στις 17 Αυγούστου στην Αγία Άννα. .Συμμετέχουμε ακόμα στην Πανηλειακή Κίνηση Πολιτών που δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες και έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση της κοινωνίας αλλά και το δικαστικό «μπλοκάρισμα» της επιστροφής του τριχίλιαρου. Και τέλος , οπωσδήποτε , θα συμμετάσχουμε στην πρωτοβουλία που αναπτύσσεται από ακόμα μία ακόμα πανηλειακή κίνηση στην οποία συμμετέχουν και οικολογικές οργανώσεις στο να ανέβουμε σε συλλαλητήριο στην Αθήνα με την συμμετοχή και των άλλων πυρόπληκτων νομών .

Η όποια όμως συμμετοχή μας δεν έχει να κάνει ούτε με τόνωση του προφίλ του συλλόγου ούτε για να είμαστε με όλους μέσα. Με δεδομένο ότι όλες οι προαναφερόμενες κινήσεις θα γίνονταν και χωρίς εμάς , εμείς ως ένας μικρός πυρήνας από ένα μικρό αλλά πολύπαθο χωρίο – ίσως από τα πλέον πυρόπληκτα της Ηλείας – συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε κίνηση – κινητοποίηση με τις εξής θέσεις.
- Διεκδικούμε αποζημιώσεις 100% της χαμένης παραγωγής για το έτος 2007 και αποζημίωση στο σύνολο της ζημίας για το απολεσθέν ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Δηλαδή να αποζημιωθεί και η μία ελιά και το ένα ζώο, χωρίς ποσοστά ζημίας και πλαφόν. Για να γίνει αυτό όμως το παραπάνω απαιτείται αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. , πράγμα για το όποιο έχουν ευθύνη όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις .
- Αναπροσαρμογή προς τα πάνω των τιμολογίων που αφορούν τις αποζημιώσεις του φυτικού και του ζωικού κεφαλαίου. Τουλάχιστον 50 ε για κάθε δέντρο που θα εκριζωθεί και 100 ε για κάθε ζώο (πρόβατο) που έχει καεί .
- Για κάθε σπίτι που ανακατασκευάζεται η τιμή ανά τ.μ. να οριστεί στα 1200 ε , όπως τουλάχιστον έχει υπολογιστεί το κόστος από το Τ.Ε.Ε.. Αντίστοιχη πρέπει να είναι η αναπροσαρμογή και για τις επισκευές .Σήμερα το Τ.Α.Π. παρέχει για ανακατασκευή μόλις 750 ε το τ.μ. Και οι οικοδομικές αδειες να πληρωθούν στο σύνολο του κόστους τους από το κράτος .
- Να εξισωθεί η αποζημίωση των Π.Σ.Ε.Α με αυτή του Τ. Α. Π. όταν η αποζημίωση αφορά αποθήκες , στάβλους κ.τλ. Σήμερα όποιος απευθυνθεί στο ΤΑΠ για μία αποθήκη 20 τ.μ. λαμβάνει 5000 ε ενώ άλλος που θα απευθυνθεί για τις ίδιες διαστάσεις στα ΠΣΕΑ θα λάβεί 1500 ε . Λες και ο ένας απευθύνεται σε άλλο κράτος από τον άλλο .
- Να αρθούν όλες οι εξαιρέσεις και των δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που «πετούν» εκτός εκατοντάδες δικαιούχους αποζημίωσης. Τέτοιες εξαιρέσεις έχουν να κάνουν με την χιλιομετρική απόσταση (150 χιλ) της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου από το σημείο που κάηκε π.χ. το λιοστάσι , των αποθηκευμένων προϊόντων ( εξαιρούνται λάδι , κρασί κτλ. ) , των αγροτικών περιφράξεων (απαιτείται τοπογραφικό )κτλ.
- Επειδή πολύς λόγος γίνεται με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης που περιμένουμε από την κυβέρνηση, τονίζουμε ότι θα έχει ταξικά κριτήρια. Δηλαδή θα όποια χρήματα που θα δοθούν θα έχουν σκοπό την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων εργολάβων από την Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς καλούμε μέσα από τις κινητοποιήσεις ο κόσμος να διαδηλώσει τα όποια χρήματα «πέσουν» στο νομό να πάνε στον πυρόπληκτο και στη ενίσχυση της αγροτιάς. Ήδη έχουν δοθεί τεράστια ποσά με επιτόκιο σχεδόν μηδενικό στις μεγάλες επιχειρήσεις εν αντιθέσει με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ακόμα περιμένουν στήριξη από το κράτος.
- Παρ΄ ότι σε μια και μόνο νύχτα βρέθηκαν 28 δις ε για τις τράπεζες εν τούτοις από το σύστημα των αποζημιώσεων πετιούνται σαν την τρίχα από το προζύμι όλοι οι αγρότες που είναι πρόωρα συνταξιοδοτημένοι . Αν και δικαιούνται να διαχειρίζονται οι ίδιοι το 10% της περιουσίας τους πέραν τούτου έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που έχασαν στην φωτιά μηχανήματα ,εργαλεία , αποθηκευμένα εφόδια .
- Επειδή το οικονομικό επίδομα των τριών χιλιάδων ευρώ αποτέλεσε και αποτελεί μείζον θέμα τις τελευταίες μέρες υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αποτελέσει κρατική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους ανεξαρτήτως των αποζημιώσεων που τελικώς θα λάβουν . Πέραν αυτού υποστηρίζουμε ότι πρέπει να μαζευτούν τα τριχίλιαρα που δόθηκαν αφειδώς και αδιακρίτως σε όποιον έρχονταν τις μέρες κείνες στο νομό και (αφού τα χρήματα υπάρχουν) να δοθούν ως ενίσχυση σε κάθε οικογένεια που κατοικεί στα πυρόπληκτα χωρία. Να γίνουν δικαιούχοι αυτής της παροχής ακόμα και οι μαθητές .
-Αγωνιζόμαστε όπου δάσος πάντα δάσος .Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του χωρίου μας που έχει συμπεριληφθεί στις περιοχές που κινδυνεύουν από φαινόμενα ερημοποίησης .Ακόμα διεκδικούμε την σωτηρία του Πηνειακού Λάδωνα από φαινόμενα μολύνσεων αλλά και την σωτηρία του καμένου δάσους από δημιουργία χωματερών .
- Τέλος εκφράζουμε την αντίθεση μας για όσα υποστηρίζονται σε επίπεδο νομού και έχουν να κάνουν με το πλαίσιο διεκδίκησης . Μπορεί πάντα ως νομός να διεκδικούσαμε π.χ. αεροδρόμιο και δύο λιμάνια . Σήμερα και όταν το θέμα είναι η άρση των συνεπειών από την φωτιά ,πρέπει να διεκδικούμε και να συζητάμε τι θα γίνει στην πυρόπληκτη περιοχή και όχι σε όλο τον νομό.

Με τις θέσεις αυτές εμείς συμμετέχουμε στις όποιες κινήσεις γίνονται σε επίπεδο νομού. Ασφαλώς αν το θέμα ήταν συζήτηση για το ασφαλιστικό , για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Πολυτεχνείο (είναι επίκαιρο λόγω του εορτασμού της 35η επετείου) κτλ τότε το κάθε μέλος του Συλλόγου μας θα πήγαινε στις συγκεντρώσεις που πολιτικά και ιδεολογικά ανήκει. Επειδή όμως το θέμα των κινήσεων έχει να κάνει με τους πυρόπληκτους, εμείς που στο μικρό βαθμό πρωτοστατήσαμε ,δεν μπορούμε να απουσιάζουμε ούτε από την πρωτοβουλία της μαζικής δημιουργίας συλλόγων πυρόπληκτων , ούτε από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις , ούτε ακόμα- ακόμα και από τις συζητήσεις εκείνες που μαζευόμαστε για να ξαναπούμε ότι καήκαμε και τίποτα άλλο . Βέβαια θα ήταν ευχής έργο όλες οι κινήσεις για τους πυρόπληκτους να σχεδιάζονταν στο ίδιο τραπέζι. Άλλωστε είναι παγκόσμια αποδεδειγμένο ότι για να νικήσει ένα κίνημα πρέπει να είναι μαζικό και ενωτικό. Και το κίνημα πυρόπληκτων ,που πια δυναμικά αναπτύσσεται , απέδειξε με την συμμετοχή του και στις δύο τελευταίες κινητοποιήσεις ότι είναι ενωμένο στην βάση των προβλημάτων του.

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Δ.Σ.
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Το ταξίδι της γνώσης θα φέρει αναγέννηση

Στα πέρατα του κόσμου θα ταξιδέψει η Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο της ψηφιοποίησης των πολύτιμων και μοναδικών στον κόσμο βιβλίων που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη, προχωρά με γοργούς ρυθμούς και ήδη έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή αποτύπωση των πρώτων 200 τίτλων.

Το μεγαλόπνοο έργο που πραγματοποιείται από προγράμματα που εκπονεί το υπουργείο Παιδείας αλλά και χορηγός με τη συνεργασία του ΑΠΘ βρίσκεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο. Στόχος είναι να προχωρήσει άμεσα η ψηφιοποίηση τουλάχιστον ακόμη 500 βιβλίων τους επόμενους μήνες από το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, ενώ όπως μάς ενημερώνει ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας Τρύφωνας Αθανασόπουλος, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1500 τίτλοι θα ολοκληρώσουν την ψηφιακής τους... διαδρομή. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο χορηγός έχει αγοράσει και παραδώσει στην Βιβλιοθήκη το μηχάνημα ψηφιοποίησης αξίας 40.000 ευρώ.«Η ψηφιοποίηση ήταν από τα βασικά αιτήματα που είχαμε ως Εφορευτικό Συμβούλιο. Μπήκαμε στην ηλεκτρονική εποχή και έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα βιβλία και το περιεχόμενό τους να φτάσουν κατά κύριο λόγο σε Πανεπιστήμια αλλά και σε Μελετητές με ειδικά ενδιαφέροντα. Η Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας είναι κτήμα όλου του κόσμου και η γνώση πρέπει να μεταδίδεται» δηλώνει στην «Πρώτη» ο κ. Αθανασόπουλος, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα ελάχιστοι μελετητές και κατόπιν ειδικής άδειας μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα βιβλία.

Η γνώση φέρνει τουριστική αναγέννηση
Πέρα όμως από το «ταξίδι της γνώσης» που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση των βιβλίων, το έργο αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό και για την τουριστική αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής της Ανδρίτσαινας. Όπως εξηγεί ο κ. Αθανασόπουλος «βγαίνοντας όλο αυτό το υλικό στον «αέρα» αποτελεί αυτομάτως μια φοβερή διαφήμιση και για τη Βιβλιοθήκη αλλά και για την Ανδρίτσαινα. Ένας «πολιτιστικός» τουρίστας, αν μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό αυτής της χώρας, όταν θα έρθει στην Ελλάδα, ένα από τα μέρη που θα θέλει να επισκεφτεί κατά τη γνώμη μου θα είναι και η Ανδρίτσαινα. Όχι μόνο για τον Επικούριο Απόλλωνα αλλά και για τη Βιβλιοθήκη».

Η μοναδικότητα της Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας αποτελεί ένα καταφύγιο ορθολογισμού, γνώσης και διαφωτισμού. Υψίστης σημασίας για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, περιέχει βιβλία τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 16ου αιώνα, λίγο μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας.«Οι πρώτες εκδόσεις της τυπογραφίας βρίσκονται στην Ανδρίτσαινα με τίτλους απ' όλες σχεδόν τις επιστήμες, η βάση όμως είναι η κλασική παιδεία» αναφέρει ο δήμαρχος. Εκτός από τα βιβλία -από τα οποία υπολογίζεται ότι περίπου τα 200 είναι μοναδικά στον κόσμο- η Βιβλιοθήκη διαθέτει αρκετά χειρόγραφα αγωνιστών το '21 και εκείνης της επαναστατικής περιόδου, καθώς επίσης και ένα βιβλίο του Ζαν Ζακ Ρουσώ το οποίο περιέχει και χειρόγραφες σημειώσεις του.
Συντάκτης Βίκυς Γκουγκουστάμου

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Διχάζουν τον αγώνα της Ηλείας.

Ασχημα μαντάτα προμηνύονται για την πυρόπληκτη και σεισμόπληκτη Ηλεία και κυρίως για τους πληθυσμούς που έχουν δεχθεί τις άμεσες συνέπειες από τις δύο μεγάλες καταστροφές.

Το μέλλον των απλών ανθρώπων φαντάζει ζοφερό όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν και εγγυήσεις για ένα «καλύτερο αύριο» για τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και για όλους τους πολίτες αυτού του τόπου, πλέον, δεν μπορούν να υπάρξουν. Η διάσπαση δυνάμεων και ο πολιτικός διχασμός, μόνο αισθήματα απογοήτευσης φέρνουν στους πληγέντες.

Η πεισματική άρνηση διαφόρων «τοπικών κέντρων» να υπερασπιστούν την τιμή της λαβωμένης Ηλείας και η κυνική παράκαμψη των θεσμικών φορέων, φέρνουν για πρώτη φορά σήμερα στο προσκήνιο έναν παρασκηνιακό και κυρίως πολιτικό «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει πριν καλά - καλά σβήσουν οι φλόγες, οι οποίες κατέκαψαν τον Αύγουστο του περασμένου έτους την μεγαλύτερη έκταση της Ηλείας.

Η δημιουργία των μετώπων -των πολλών μετώπων- γίνεται αντιληπτή από τους υποψιασμένους κατοίκους αυτού του τόπου, οι οποίοι κάνουν λόγο για δημιουργία «πολιτικών συντεχνιών» και όχι διεκδικητικών μετώπων που να έχουν ως κοινό στόχο την στήριξη των αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων με άσκηση συγχρονισμένων και συλλογικών πιέσεων προς την Πολιτεία ούτως ώστε η πυρόπληκτη και σεισμόπληκτη Ηλεία να μπορέσει να ορθοποδήσει μετά από την πρωτοφανή -όπως ομολόγησαν όλοι- καταστροφή που έχει δεχθεί.

Τρία τα... επίσημα μέτωπα
Μετά και από την ανακοίνωση -την περασμένη Δευτέρα- δημιουργίας Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τους πυρόπληκτους του νομού Ηλείας από πολιτικά πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων, τα... επίσημα μέτωπα υπέρ των πυρόπληκτων και των σεισμόπληκτων γίνονται τρία.

Το ένα μέτωπο έχει δημιουργηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, το δεύτερο μέτωπο έχει δημιουργηθεί από στελέχη του Κ.Κ.Ε. και άλλους φορείς (οικολογικές οργανώσεις, συλλόγους κ.α.) και είναι η «Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα υπέρ των Πυρόπληκτων» και το τρίτο είναι η «Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα», η οποία δημιουργήθηκε κατά βάση από στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

«Ενας από τους στόχους μας είναι οι συγκεντρώσεις σε σεισμόπληκτα και σε πυρόπληκτα χωριά και η συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν», δήλωσε στην «Πρώτη» το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, δικαιολογώντας τη σύσταση της «Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα».

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Αντωνακόπουλου η Συντονιστική Επιτροπή θα καθοδηγεί τον κόσμο, θα καταρτίσει πλάνο διεκδικητικό και θα διοργανώσει μεγάλες συγκεντρώσεις-διαμαρτυρίες.

«Η Συντονιστική Επιτροπή δεν είναι νέο μέτωπο, είναι μια κίνηση. Καθολικός θεσμός είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και καλεί όλες τις κινήσεις σε έναν αγώνα», είπε ο κ. Αντωνακόπουλος απαντώντας στο ερώτημα ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία τώρα ενός άλλου μετώπου, έναν και πλέον χρόνο μετά τις φωτιές.

Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι το πρόβλημα «βαραίνει» και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζεται με δυο ξεχωριστές «γραμμές» στον αγώνα αυτό. Από τη μια ο νομάρχης, η ΤΕΔΚ και οι βουλευτές και από την άλλη ο πρώην βουλευτής και πολιτευτές...

...και ξεχωριστές διαμαρτυρίες
Η έλλειψη συνοχής του πολιτικού κόσμου και φορέων του νομού, που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει κόστος για τους πυρόπληκτους πληθυσμούς και τους σεισμοπαθείς, αποδεικνύεται από την επιλογή των «συντονιστικών» να διαδηλώσουν σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, εν τη απουσία βεβαίως των κυβερνητικών στελεχών.

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα υπέρ των πυρόπληκτων «παρέλασαν» την 28η Οκτωβρίου διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο για τη λαβωμένη γεωργία και τους πυρόπληκτους πληθυσμούς. Λίγες ημέρες μετά, στις 3 Νοεμβρίου 2008 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και Δήμοι έκλεισαν τον κόμβο στην είσοδο του Πύργου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη της Ηλείας.

«Έχουν άλλες σκοπιμότητες», δήλωσε ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Γ. Καραπάνος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα υπέρ των Πυρόπληκτων, μιλώντας για το μέτωπο που έχει δημιουργήσει η Ν.Α. Ηλείας και την κίνηση που δημιουργήθηκε μόλις πριν από τρεις ημέρες.

Ο κ. Καραπάνος έκανε λόγο για ζητήματα πολιτικής τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια σύμπλευσης.
ΠΗΓΗ:ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΙΑΣ
Στην ορεινή Ηλεία παραδοσιακοί πέτρινοι οικισμοί διατηρούν ακόμα χρώματα του παρελθόντος. Η Ανδρίτσαινα με τη μοναδική της βιβλιοθήκη, η Λάμπειαμε τους 7 μαχαλάδες και η Νέα Φιγάλεια πλάι στον Επικούρειο Απόλλωνα είναι ιδανικές αποδράσεις ολοχρονίς.