p

Το δάσος της Φολόης, η Δίβρη, η Ανδρίτσαινα,το Αντρώνι, η Αγία Αννα,του Λάλα, το Γούμερο ,η Φιγαλεία, η Πηνεία, η Μίνθη και ο Ερύμανθος δεν είναι απλοί τουριστικοί προορισμοί..... Είναι μικρές πατρίδες!!!Η ορεινή Ηλεία είναι μια από τις περιοχές που ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει. Η ζωή συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της όπως πριν από 50 χρόνια

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απο το Λύκειο και Γυμνάσιο Ανδριτσαινας!!!

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ανδρίτσαινας για το σχολικό έτος 2008-2009 υλοποιούν
στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων τέσσερα προγράμματα σε νομαρχιακό
επίπεδο : δύο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δύο Πολιτιστικών θεμάτων.
1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Διαδρομές στη
φύση και την παράδοση της Ανδρίτσαινας».
Το πρόγραμμα έχειάμεση σχέση με τον τόπο καταγωγής ή και διαμονής των περισσοτέρων μαθητών. Η Ανδρίτσαινα είναι μια πόλη που αφενός δια-
θέτει ένα ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο και αφετέρου διατηρεί αρκετά παραδο-
σιακά στοιχεία. Στόχος, λοιπόν, του προγράμματος η ανάδειξη του φυσικού κάλ-
λους της περιοχής αλλά και η ταυτόχρονη ενσυνείδητη ενεργός δράση για την
προστασία της και την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Επειδή το θέμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαδρομών αποφασίσαμε ως
παιδαγωγική ομάδα να συνεργαστούν και τα δύο σχολεία πάνω στον ίδιο θεματικό άξονα αλλά ακολουθώντας διαφορετικές θεματικές διαδρομές το
κάθε σχολείο. Έτσι το Γυμνάσιο θα ασχοληθεί με τις εξής ενότητες :

Το φυσικό περιβάλλον της Ανδρίτσαινας και η αλληλεπίδρασή του με το ανθρωπογε-
νές περιβάλλον της περιοχή
_ Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων
_ Η κοινωνική οργάνωση, οι αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και γενικά οι παραδόσεις της περιοχής
_ Οι ενεργειακές ανάγκες του οικισμού και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, προβλέψεις
για το μέλλον
_ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ανδρίτσαινας και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας ο κ. Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, κλάδου ΠΕ01 ως συντονιστής του προγράμματος και η κ.Χλιαρά Χρυσούλα, κλάδου ΠΕ11 ως μέλος της ομάδας.


Οι μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα είναι οι εξής :
Ομάδα Α’
Κονδύλης Φώτης, Μπόμπολη Αμαλία, Καζέρου Κων/να, Παρασκευόπουλος Βασίλης
Ομάδα Β
Παπαγεωργίου Μαριγούλα, Ιλίνκα Αντράντα, Βλασσά Αλεξάνδρα, Τζανετόπουλος Γεώργιος, Παπαναγιώτου Γιάννης, Παπαγεωργίου Θοδωρής
Ομάδα Γ’
Καπιζιώνη Ξένια, Καπιζιώνης Θησέας, Κιούση Φωτεινή, Γιαννοπούλου Χριστίνα, Βασιλόπουλος Θοδωρής, Κιούση Γεωργία
Ομάδα Δ΄
Βασίλακα Βούλα, Τζίρος Πολυχρόνης, Αποστολόπουλος Γιώργος, Τζίρου Γεωργία,Πετρόπουλος Άκης
Καστής Διονύσιος
Το Λύκειο θα ασχοληθεί με τις
εξής θεματικές ενότητες :
Ομάδα Α’
:«Αρχιτεκτονική της Ανδρίτσαινας: πολεοδομική οργάνωση του οικισμού, αρχιτεκτονικό σχέδιο, μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το περιβάλλον»
Κονδύλη Μαρία, Μπαχούρου Δήμητρα, Μπόμπολης Αντώνης, Σιελούλης Νίκος
Ομάδα Β’
« Κατοικία και κλίμα : επίδραση του κλίματος στην οργάνωση του οικισμού και στην κατασκευή των κατοικιών, παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές»
Βούλγαρη Ελένη, Θανάσουλα Κατερίνα, Νικολακοπούλου Γεωργία, Πετροπούλου Μαρία
Ομάδα Γ’
: «Τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού: νερόμυλοι, γεφύρια, ξωκλήσια, καλύβια, αλώνια, βρύσες, ξερολιθιές, φράχτες, λιθόστρωτα, στάνες, αυλάκια ύδρευσης-άρδευσης…»
Γκαμούρα Κανέλλα, Παρανγκόνι Μιγκένα, Τούγια Γαρυφαλλιά
Ομάδα Δ’
: «Επαναχρησιμοποίηση δομικών και άλλων υλικών στις παραδοσιακές και σύγχρονες κατοικίες της Ανδρίτσαινας»
1.Καπελλές Γιώργος, 2. Καπιζιώνης Γιάννης, 3. Καπιζιώνης Χρόνης, 4. Κορμπά Αντωνία
Ομάδα Ε’
: « Πρακτικές αειφορικής διαχείρΙσης του οικισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουρισμός ή οικοτουρισμός ;»
Τζαβέλλας Θανάσης, Τζανετοπούλου Ελένη, Τζανετοπούλου Κων/να, Τροχαλιάς Γιώργος
Μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ2, ως συντονίστρια του προγράμματος και οι κ.κ. Καπράλος Παναγιώτης , κλάδου ΠΕ3 και Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, κλάδου ΠΕ1 ως μέλη.
2. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι – η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Ανδρίτσαινας χθες και σήμερα.»
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές πως όλοι οι άνθρωποι παρά
τη διαφορετικότητα φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνότητας είναι και πρέπει να είναι
ίσοι και να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Έτσι θα κατανοήσουν ότι ορισμένα στερεό-
τυπα δημιουργούνται από τις εκάστοτε κοινωνικές συμβάσεις, επομένως μπορούν και
πρέπει να ανατραπούν. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα μελετήσουν τη θέση που είχε η γυναίκα στην
κοινωνία της Ανδρίτσαινας και θα διαπιστώσουν τις αλλαγές που πιθανόν συντελέστηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος οι μαθητές θα ασχοληθούν και με το θεατρικό εργαστήρι παρουσιάζοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς το έργο του Βασίλη Αναστασιάδη
« Κύριε μπαμπά» Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου ενώ μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας είναι η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ2, ως συντονίστρια του προγράμματος και η κ. Βλάχου Ευθυμία, κλάδου ΠΕ19 ως μέλος.
3. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Όλοι διαφορετικοί,όλοι ίσοι – Καλλιτεχνικό Εργαστήρι»
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μέσα από συζήτηση, από μελέτη πηγών και από συνεντεύξεις ότι όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι και ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
Στα έργα τους θα προσπαθήσουν να αποτυπώσουν τα συμπεράσματα της έρευνάςτους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα γίνει προσπάθεια προς το τέλος του προγράμματος όλες αυτές οι ιδέες να εκφραστούν μέσα από παράσταση μαριονέτας.
Συντονίστρια του Προγράμματος η κ. Κοντογούρη Ευανθία, Διευθύντρια του Γυμνασίου.
4. Συμμετοχή και των δύο σχολείων στο Δίκτυο «Ατίθασα Πινέλα»με θέμα το ρατσισμό.
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετέχουν στο Δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων «Ατίθασα Πινέλα» 2008-2009 με θέμα : «Αισθητικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου με θέμα το ρατσισμό».
Στο δίκτυο συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι μαθητές και των δύο σχολείων και συντονίστριες του δικτύου είναι για το Γυμνάσιο η κ. Κοντογούρη Ευανθία, κλάδου ΠΕ3 και για το Λύκειο η κ. Καραγιάννη Βαρβάρα, ενώ μέλη των αντίστοιχων παιδαγωγικών ομάδων είναι ο κ. Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος και η κ.
Βλάχου Ευθυμία. Παράλληλα στο σχολείο λειτουργεί και θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς καλλιτεχνικό εργαστήριο, όπου οι μαθητές θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες (ζωγραφική, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, κολάζ, φωτογραφία κ. α.)
5. Συμμετοχή και των δύο σχολείων σε προγράμματα ανακύκλωσης
Για δεύτερη χρονιά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών. Οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για ανακύκλωση και γι αυτό δραστηριοποιούνται
ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία «κομποστ» για παραγωγή λιπάσματος από κατάλοιπα φαγητών και φρούτων.
ΠΗΓΗ:ΠΑΤΡΙΣ ΗΛΕΙΑΣ
Δημοσίευση σχολίου