p

Το δάσος της Φολόης, η Δίβρη, η Ανδρίτσαινα,το Αντρώνι, η Αγία Αννα,του Λάλα, το Γούμερο ,η Φιγαλεία, η Πηνεία, η Μίνθη και ο Ερύμανθος δεν είναι απλοί τουριστικοί προορισμοί..... Είναι μικρές πατρίδες!!!Η ορεινή Ηλεία είναι μια από τις περιοχές που ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει. Η ζωή συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της όπως πριν από 50 χρόνια

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δασεργάτες

Η Ηλειακή Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. καλεί ενδιαφερόμενους για απασχόληση στο έργο με τίτλο «Δράσεις αποκατάστασης παρόδιων οικοσυστημάτων πυρόπληκτων περιοχών του Νομού Ηλείας σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος» (EL0024) το οποίο χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 και κατά 50% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο περιλαμβάνει:
 1.      Εργασίες καθαρισμού πρανών του Οδικού Δικτύου και της αναδασωτέας έκτασης από καμένα δένδρα και θάμνους.
2.      Προετοιμασία φύτευσης – αισθητική βελτίωση αισθητικής αναγέννησης, άνοιγμα λάκκων.
3.      Φυτεύσεις δένδρων.

Στις παρακάτω περιοχές:
Δήμοι
Δρόμος Επέμβασης
Απαιτούμενο προσωπικό δασεργατών
Ζαχάρως – Ν.Φιγαλείας
Θολό - Ν. Φιγαλεία
20
Σκιλλούντος – Αλιφείρας – Ανδρίτσαινας
Κρέστενα – Ανδρίτσαινα
40
Αρχ.Ολυμπίας - Φολόης
Αρχαία Ολυμπία – Λάλας
20
Ωλένης
Καράτουλα - Πανόπουλο
40
Ωλένης  Πηνείας
Διασταύρωση Χειμαδιού- Οινόη
20
Αμαλιάδας (Δ.Δ. Περιστερίου, Γεράκι)
Γεράκι - Περιστέρι
10

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου (χρήση ξυλοκοπτικών  - χορτοκοπτικών μηχανημάτων και εργαλείων) η σύνθεση κάθε συνεργείου θα είναι κατ’ ελάχιστο 70% άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες.


Κατά προτεραιότητα θα προτιμηθούν όσοι έχουν ικανότητα και εμπειρία στο χειρισμό γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων.
Η απασχόληση των δασεργατών θα γίνεται στους δρόμους μέσα στα όρια κάθε Δήμου. Η συμπλήρωση του απαιτούμενου προσωπικού για κάθε δρόμο παρέμβασης θα γίνεται κατά προτεραιότητα από κατοίκους των Δήμων στους οποίους ανήκουν οι δρόμοι αυτοί.
 Ο χρόνος απασχόλησης θα είναι για 2 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. Αγρότες-Κτηνοτρόφοι αρχηγοί γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πυρόπληκτων περιοχών και άνεργοι.
  2. Μόνιμοι κάτοικοι των πυρόπληκτων Δήμων στους οποίους θα εκτελεστεί το έργο (Δήμος Ζαχάρως, Φιγαλείας, Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Σκιλλούντος, Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Ωλένης, Πηνείας, Αμαλιάδας από το Δ.Δ. Περιστερίου και το Γεράκι) κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια από τους άλλους πυρόπληκτους Δήμους του Νομού και των οποίων έχει καταστραφεί η γεωργική ή κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση από τις πυρκαγιές του 2007. Οι πυρόπληκτοι δήμοι ορίζονται στο ΦΕΚ 1744/31-8-2007.
  3. Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. ή κάτοχοι κάρτας ανεργίας.
  4. Είναι ικανοί και έχουν εμπειρία στο χειρισμό γεωργικών μηχανημάτων ( χορτοκοπτικά, ξυλοκοπτικά, κοπής δένδρων, μηχανήματα διάνοιξης λάκκων κλπ)
  5. Έχουν ηλικία από 18 – 55 ετών
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την αίτησή τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1.      Φωτοτυπία ταυτότητας.
2.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο (για την απόδειξη εντοπιότητας).
3.      Βεβαίωση από τον Τοπικό Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ότι η γεωργική εκμετάλλευση υπέστη ζημιές από τις πυρκαγιές ή βεβαίωση από το ΤΑΠ για την καταστροφή των κατοικιών.
4.      Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Γ.Α. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ (για τους ανέργους).
5.      Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (2007-8-9). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6.      Υπεύθυνη Δήλωση ικανότητας και εμπειρίας στο χειρισμό γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων (χορτοκοπτικά, ξυλοκοπτικά, κοπής δένδρων, μηχανήματα διάνοιξης λάκκων κλπ) (προαιρετικά)
7.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων βαθμολόγησης πίνακας των οποίων επισυνάπτεται στο παράρτημα. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός 15 ημερών, να προσέλθουν στα γραφεία της ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε., 28ης Οκτωβρίου 54, 2ος όροφος, στον Πύργο για να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, την αίτηση και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.ileiaki.gr.
 Πληροφορίες: Λεωνιδοπούλου Σταματία
Τηλ. Επικοινωνίας: 26210 37146, 26210 37223
Δημοσίευση σχολίου