p

Το δάσος της Φολόης, η Δίβρη, η Ανδρίτσαινα,το Αντρώνι, η Αγία Αννα,του Λάλα, το Γούμερο ,η Φιγαλεία, η Πηνεία, η Μίνθη και ο Ερύμανθος δεν είναι απλοί τουριστικοί προορισμοί..... Είναι μικρές πατρίδες!!!Η ορεινή Ηλεία είναι μια από τις περιοχές που ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει. Η ζωή συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της όπως πριν από 50 χρόνια

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Οι "ορεινοί" προειδοποιούν με αποκαλύψεις για το θέμα των ειδικών συμβούλων της Αρχ. Ολυμπίας


Επιστρέφουν στο θέμα των ειδικών συμβούλων και συνεργατών Αρχ. Ολυμπίας ο εκ Λαμπείας ορμώμενος ιατρός Σωτήρης Σωτηρόπουλος αλλά και ο εκ Νεμούτας καταγώμενος εκδότης
του περιοδικού Οροπέδιο Δημήτρης Κανελλόπουος, προειδοποιώντας για νέες αποκαλύψεις στο θέμα των ειδικών συνεργατών και συμβούλων. Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λάβαμε την ενημέρωσή τους την οποία και δημοσιεύουμε, ενώ αναμένουμε την άποψη - απάντηση του δημάρχου για αυτή την "διένεξη" που λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Σ. Σωτηρόπουλος
Η αποκάλυψη της αλήθειας για τον «Ειδικό Συνεργάτη και Ειδικό Σύμβουλο των 100.000 Ευρώ ετησίως» χαρακτηρίστηκε «δημοσιογραφική αγυρτεία και αήθεια», απειλήθηκαν μηνύσεις από τον Δήμαρχο Αρχ. Ολυμπίας και επέφεραν αιδήμονα σιωπή στην πλειοψηφία των τοπικών ΜΜΕ!….
Πλην, η Νέμεσις είναι επί θύραις με νέες αποκαλύψεις.

Κύριοι εκπρόσωποι του Τύπου
Το θέμα είναι γνωστό και αναμφισβήτητο (επειδή έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΣ «Διαύγεια») και πήρε δημοσιότητα από άκρου εις άκρον της Ελλάδος, λόγω της συμβολής κάποιων πορτάλ της Ηλείας που σέβονται τον εαυτό τους και τους αναγνώστες τους και βεβαίως λόγω της «συνειρμικής» συσχέτισης με την απίθανη κλοπή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας.
Βεβαίως ο αργυρώνητος κακέκτυπος «μπερλουσκονικός» Τύπος της Ηλείας τήρησε αιδήμονα σιωπή, όπως πάντα. Και ο Δήμαρχος Αρχ. Ολυμπίας θωρακισμένος πίσω από την αρχική έξωθεν καλήν μαρτυρία (και από μας), θύμα όμως των στενών περί αυτόν  φαιοπράσινης αντίληψης «Συμβούλων» του, πάνω στον πανικό του με έωλα και αντιφατικά στοιχεία (που δυστυχώς γιαυτόν διαψεύδονται από τις Αποφάσεις του που ο ίδιος έχει αναρτήσει στη «Διαύγεια»), απείλησε θεούς και δαίμονες με μηνύσεις τους αποκαλύψαντες και διαδώσαντες την πρωτοφανή για  τη εποχή ενέργεια, αντί να ζητήσει ταπεινά συγνώμη. Μάλιστα χρησιμοποίησε  και κάποια θλιβερά ηλεκτρονικά μέσα για την εκτόξευση ύβρεων για «δημοσιογραφική αγυρτία και αήθεια»!!!.
Από την πλευρά μας, ως ενεργοί πολίτες της Ηλείας και δημότες Αρχ. Ολυμπίας στείλαμε τις απόψεις μας με τεκμηριωμένα στοιχεία και ντοκουμέντα σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Δυστυχώς δεν μας έκαναν την τιμή της (έστω περιληπτικής) παρουσίασης των θέσεών μας, πλην δύο τολμηρών συμπολιτών της αέναης δράσης και της κοινωνικής προσφοράς («ΚΑΡΔΑΜΑΣ» και «ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ»). Δεν πειράζει, αρκεί που το θέμα αναδείχτηκε σε πανελλαδική κλίμακα και μάλιστα με τον δέοντα σχολιασμό.
Στο τριήμερο αυτό του Καρνάβαλου όλοι μας απελευθερωνόμαστε για λίγο από την οδύνη και την καταχνιά της τροϊκανής λαίλαπας. Πλήν, σε λίγο έρχεται η Νέμεσις. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Μετά τις πατροπαράδοτες γιορτές, τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι νέες αποκαλύψεις (με στοιχεία από αναρτήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») που ο διασκεδαστικός «μασκαράς» καρνάβαλος θα φαντάζει μηδαμινός και νάνος μπροστά στον αυτοδιοικητικό της παγκόσμιας Ολυμπιακής πρωτεύουσας.
Εν αναμονή λοιπόν…
Δ. Κανελλόπουλος
"Λό­γῳ ἐ­κτά­κτου ἀ­να­χω­ρή­σε­ώς μας ἀ­πὸ τὴν Ἀ­θή­να γιὰ τὸ τρι­ή­με­ρο τῆς Ἀ­πο­κριᾶς - θὰ ἐπισκεφθοῦμε καὶ τὴν Ὀλυμπία - ἐ­νη­με­ρώ­νου­με τοὺς ἐ­πι­σκέ­πτες τοῦ blog ὅ­τι τὴν Τρί­τη 28 Φε­βρου­α­ρί­ου θὰ δη­μο­σι­εύ­σου­με ὅ­λα τὰ στοι­χεῖ­α ποὺ ἐκ­θέ­τουν τὸν Δῆ­μο Ὀ­λυμ­πί­ας γιὰ ἄλ­λη μιὰ φο­ρά. Μὴν ψά­χνε­τε κύ­ρι­ε ἐκ­πρό­σω­πε τύ­που νὰ μά­θε­τε ποι­ός μᾶς πλη­ρο­φο­ρεῖ. Πάρ­τε τη­λέ­φω­νο νὰ σᾶς τὸ ποῦ­με καὶ διὰ ζώ­σης. Μὴν κου­ρά­ζε­στε. Θὰ σᾶς ξε­κου­ρά­σου­με μί­α καὶ κα­λή. Με­λε­τῆ­στε κ. ἐκ­πρό­σω­πε αὐ­τὰ ποὺ δη­μο­σι­εύ­ει ὁ Δῆ­μος στὸ πρό­γραμ­μα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ἂν βέ­βαι­α μπο­ρεῖ­τε νὰ κα­τα­λά­βε­τε αὐ­τὰ ποὺ κα­νο­νι­κὰ ἔ­πρε­πε ἐ­σεῖς νὰ συν­τάσ­σε­τε.
Καλὰ Κούλουμα σὲ ὅλους"
Δημοσίευση σχολίου